Praca na kontraktach w Niemczech


B u d o w n i c t w o

Budownictwo jest główną usługą eksportową polskich przedsiębiorstw. Na kontrakty do Niemiec wyjeżdża od 20 do 40 tysięcy polskich pracowników rocznie. Większość z nich to właśnie budowlańcy. Ilość miejsc pracy jest ograniczona. Liczba pracowników nie może przekroczyć limitów zatrudnienia wynegocjowanych ze stroną niemiecką.

Kto może wyjechać na kontrakt do Niemiec?
Wyjechać może każdy, kto ma ważny paszport i wymagane kwalifikacje. O wyjeździe pracownika decyduje polski pracodawca, który dysponuje przydziałem tzw. limitu zatrudnienia (kontyngentu) i zawiera kontrakty bezpośrednio z niemieckimi firmami. O ile nie istnieją przyczyny uniemożliwiające wydanie wizy pracownikowi (np. wcześniejsze wykroczenia na terenie RFN itp.) to uzyskanie pozwolenia nie stanowi żadnego problemu. Całość formalności załatwiają pracodawcy. Przebiega to dość sprawnie i nie wiąże się dla pracownika z żadnymi kosztami. Wyjazdy są jednak ograniczone czasowo. Na kontrakcie w Niemczech można pracować maksymalnie 2 lata (w przypadku kadry kierowniczej 4 lata). Potem musi nastąpić przynajmniej 2 letnia przerwa zanim można będzie wyjechać ponownie. Jeżeli jednak pobyt był krótszy niż 9 miesięcy to okres oczekiwania (karencji) wynosi tylko 3 miesiące.

Jakie trzeba mieć kwalifikacje?
W przypadku firm budowlanych poszukiwani są fachowcy w zawodach typowo związanych z budownictwem: murarze, tynkarze, betoniarze, cieśle szalunkowi, zbrojarze, operatorzy żurawi, a także pracownicy do prac wykończeniowych; monterzy konstrukcji gipsowych, malarze, glazurnicy. Niektóre firmy zatrudniają też instalatorów, elektryków, monterów konstrukcji stalowych. Polskie firmy wykonują także docieplenia budynków i montaże elementów fasad. Od pracowników na stanowiskach robotniczych z reguły wymagane jest wykształcenie zawodowe i kilkuletni staż pracy w zawodzie. Znajomość języka niemieckiego nie jest konieczna (choć bywa atutem). Jeżeli chodzi natomiast o pracowników nadzoru (mistrz, kierownik) to kwalifikacje muszą być odpowiednio wyższe. Wymagane są uprawnienia budowlane i dobra znajomość języka. Firmy chętnie zatrudniają pracowników, którzy już byli na kontraktach w Niemczech i znają realia tamtejszych budów. Na stanowiska kierownicze szanse mają raczej tylko osoby mogące wylegitymować się stażem na niemieckich budowach. Oprócz pracowników "produkcyjnych" większe firmy zatrudniają niekiedy pracowników biurowych oraz stażystów.

Jakie są warunki zatrudnienia i ile można zarobić?
Zgodnie z porozumieniem międzyrządowym polscy pracownicy kontraktowi mogą być zatrudniani wyłącznie w firmach polskich działających na rynku niemieckim i realizujących tam umowy o dzieło. Polscy pracownicy kontraktowi wykonują zatem wydzielone zadania (np. stany surowe budynków) pracując pod kierownictwem swojej firmy. Wydane w tym celu zezwolenie nie uprawnia pracownika do zmiany miejsca zatrudnienia na terenie Niemiec. Jednym słowem pracownik jest "przywiązany" do pracodawcy. W Niemczech obowiązują szczegółowe taryfikatory dla branży budowlanej i pracownicy polscy powinni otrzymywać przynajmniej przewidziane tam stawki minimalne. Są to dość wysokie kwoty. Stawka godzinowa robotnika wykwalifikowanego wraz z dodatkami taryfowymi wynosi ponad 10 EUR. W praktyce, ze względu na niezbyt dobrą koniunkturę na rynku budowlanym i niskie ceny firmy muszą jak najoszczędniej gospodarować funduszem płac i często uzależniają wypłatę pełnych stawek od wydajności pracy wzgl. wyniku finansowego kontraktu. Ale nawet mimo to pracownik zatrudniony na dobrym kontrakcie na stanowisku robotniczym może liczyć na ok. 1200-1300 EUR miesięcznie na rękę (już po potrąceniu wszystkich podatków i składek ubezpieczeniowych). Do tego dochodzi bezpłatne zakwaterowanie, czasem dopłaty do wyżywienia i dowozy do pracy. Po zakończeniu roku podatkowego można także ubiegać się o zwrot podatku z niemieckiego urzędu skarbowego (ok. 1500 - 2000 EUR na rekę) oraz przysługuje wypłata ekwiwalentu urlopowego z niemieckiej kasy SOKA-BAU także przynajmniej 2000 EUR. Podliczając wszystko razem dochód roczny pracownika kontraktowego wyniesie 15 do 20 tysięcy EUR na rękę. W trakcie pracy na kontrakcie w RFN składki na ubezpieczenie społeczne są odprowadzane w Polsce (do ZUS) w wysokości liczonej od "średniej krajowej". Warunki zakwaterowania bywają różne. Pracownicy często są przenoszeni z miejsca na miejsce zależnie od miejsca budowy. Niekiedy trzeba zamieszkać w kontenerze przy placu budowy. Najczęściej jednak są to mieszkania wymnajmowane w tanich dzielnicach - skromne, ale spełniające podstawowe standardy. Kadrze kierowniczej często udaje się otrzymać niewielkie mieszkanie służbowe tylko dla siebie. Najczęściej też mogą liczyć na przydział służbowego samochodu i telefonu komórkowego.

 •  •  • 


Przemysł metalowy
Tradycyjną branżą usługową polskich przedsiębiorstw w Niemczech jest także przemysł metalowy. Do pracy na kontraktach wyjeżdżają spawacze, ślusarze, operatorzy nowoczesnych obrabiarek, moterzy konstrukcji stalowych.

Zasady uzyskiwania zezwoleń na pracę są takie same jak w przypadku budownictwa.

Kontrakty w przemyśle matalowym zyskują coraz większe zainteresowanie polskich przedsiębiorstw działających na rynku niemieckim. Kryzys budownictwa sprawił, że wiele firm zajmujących się wcześniej wyłącznie budownictwem dostrzegło swoją szansę właśnie w metalu.

Jeżeli chodzi o warunki zatrudnienia, to są one podobne jak przy kontraktach budowlanych. Zbliżone zarobki i świadczenia socjalne. Najczęściej jednak pracownicy są zatrudnieni cały czas w tym samym miejscu na terenie zakładów przemysłowych zleceniodawcy. Na pracę mogą liczyć dobrzy fachowcy ze stażem oraz inżynierowie i technicy ze znajomością języka niemieckiego. Pracodawcy najczęściej poszukują fachowców do obsługi konkretnych urządzeń np. obrabiarek określonego typu, albo spawaczy z wymaganymi uprawnieniami.

 •  •  • 


Przemysł mięsny
Również fachowcy od rozbioru mięsa i produkcji wyrobów mają szanse na pracę w Niemczech. Kontrakty tego typu są zawierane pomiędzy polskimi i niemieckimi przedsiębiorstwami tej samej branży.Oprócz 3 wyżej wymienionych dziedzin gospodarki polskie firmy zawierają w Niemczech kontrakty także w wielu innych dziedzinach. Warto wspomnieć choćby branżę meblarską, utylizację odpadów lub pokrewne z budownictwem prefabrykację betonu i montaż hal przemysłowych. Obszarów działania jest wiele, ale właśnie w wyżej wymienionych branżach zatrudnienie znajduje najwięcej polskich pracowników.


Co trzeba zrobić, żeby wyjechać na kontrakt?
Łatwo się domyślić, że pracodawcy nie narzekają na brak chętnych do pracy na kontraktach w RFN. Wysokie zarobki i bezrobocie w kraju, wiadomo...
Najłatwiej jest wtedy, gdy mamy jakieś referencje - np. poleci nas ktoś z kierownictwa firmy, ale na to niewielu może liczyć. Mimo to wyjazd na kontrakt wcale nie musi być sprawą nieosiągalną.

Wprawdzie w działach kadr firm eksportowych leży wiele podań o pracę to dla dobrego fachowca szanse na wyjazd są dość duże. Starania należy zacząć od złożenia podania o pracę. Jeżeli zostaniemy zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną (niekiedy wiąże się to z praktycznym sprawdzianem umiejętności) i przejdziemy ją pomślnie to od tej pory jesteśmy brani pod uwagę do wyjazdu, który może nastąpić szybko albo dopiero po kilku miesiącach. Terminy wyjazdów rzadko są dokładnie planowane z dużym wyprzedzeniem czasowym, dlatego niekiedy nagle okazuje się, że pracownicy, którzy byli przewidziani do wyjazdu na 100% jednak nie mogą jechać i na ich miejsce trzeba szybko dobrać kogoś innego. Rzadko który kadrowiec będzie wówczas sięgał do starych podań o pracę, jeżeli ma na biurku podania, które wpłynęły niedawno. W takiej sytuacji firma nie może czekać i musi decydować szybko. Wynikają stąd następujące wnioski:

 • należy starać się o pracę nie w jednej lecz przynajmniej w kilku, a jeszcze lepiej nawet w kilkunastu firmach jednocześnie.
 • należy być dyspozycyjnym (gotowym do wyjazdu w każdej chwili)
 • trzeba się przypominać telefonicznie (nie za często, ale przynajmniej raz na 6-8 tygodni), żeby w kadrach wiedziano, że kandydat jest cały czas zainteresowany wyjazdem do pracy.

  Zastosowanie się do tych prostych rad wielokrotnie zwiększy nasze szanse. Oczywiście warunkiem podstawowym jest posiadanie wymaganych kwalifikacji, ale nie tylko. Bardzo ważna jest dyspozycyjność.

  Wyjazd na kontrakt to ważne doświadczenie zawodowe i trochę szkoły życia. Nie każdy potrafi temu sprostać - ale jest wielu takich, dla których wyjazdy stają się sposobem na życie i źródłem niezłych dochodów.


 • Do jakich firm można składać podania?
  Dla osób zainteresowanych wyjazdem na kontrakt do Niemiec przygotowaliśmy listę firm, które zatrudniają pracowników kontraktowych. W sezonie 2003/2004 przydział limitów zatrudnienia uzyskało 581 firm z całej Polski. Lista zawiera dane adresowe, numery telefonów, telefaksów, adresy internetowe www i e-mail, a także w większości przypadków adresy przedstawicielstw w RFN największych firm, których jest 50. Radzimy podania o pracę kierować w pierwszej kolejności właśnie do nich. Wszystkie pozostałe firmy zostały na naszej liście wymienione w kolejności alfabetycznej wraz z podaniem ilości zatrudnionych w nich osób. Dane adresowe tych przedsiębiorstw można odszukać np. w internecie. Zestawienie sporządzono na podstawie informacji o ilości przyznanego limitu zatrudnienia przez Ministerstwo Gospodarki na lata 2003-2004. Dane są zatem bardzo aktualne.

  Pobierz