Zaloguj się aby edytować Twoje dane
Email: Hasło:

Spółdzielnia EXPATEAM zajmuje się pośrednictwem pracy i świadczeniem pomocy organizacyjnej osobom pragnącym wykonywać działalność zarobkową za granicą. Rolnictwo krajów Europy Zachodniej od lat charakteryzuje się nie tylko zapotrzebowaniem na sezonową siłę roboczą do prac polowych, ale także na pracowników obytych z urządzeniami technicznymi stosowanymi w nowoczesnych gospodarstwach .

Posiadasz wymagane kwalifikacje?

Jesteś zainteresowana/y?

 WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

wyrażam zgodę na przetwarzanie i przekazywanie przez administratora portalu WWW.SZUKAMYPRACY.PL moich danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 29.10.1997 r.)
rok urodz.
imię
nazwisko
wykształcenie
aktywne
prawo jazdy
 ile lat?
B
C
C+E
D+E
T
ARD
kod      miejscowość      ulica / numer
  
Telefon
E-mail


krótka informacja o sobie / uwagi
znajomość języków obcych
Rozumienie, Mowa, Czytanie, Pisanie
RMCP
English:
Deutsch:
0=nie, 1=słabo, 2=dobrze, 3=biegle
Tu zaznacz:
każdą pracę, w której masz praktykę pozwalającą na jej samodzielnie wykonywanie

Umiejętności

Tu zaznacz:
jedną pracę, której podejmujesz się najchętniej
1. Udój bydła mlecznego
2. Udój kóz
3. Obsługa cielętnika
4. Zadawanie pasz itp.
5. Inseminacja
6. Wycielenia i obsługa krów
7. Obsługa bydła opasowego
8. Obsługa dojarni karuzelowej lub innej
9. Prace kombajnami zbożowymi
10. Obsługa ciągników i maszyn rolniczych
11. Chów i hodowla trzody chlewnej
12. Chów i hodowla drobiu
13. Profesjonalne mycie i dezynfekcja kojców
14. Załadunek drobiu
15. Naprawa maszyn rolniczych
16. Obsługa koni
17. Ujeżdżanie koni
18. Podkuwanie koni
19. Kolczykowanie zwierząt
20. Korekta racic
21. Usuwanie poroża
22. Szlifowanie i obcinanie kiełków u prosiąt
23. Strzyżenie owiec
Coś jeszcze? - dopisz jeśli brakuje na liście

proszę kliknąć 1 raz i poczekać na przeładowanie strony


www.szukamypracy.pl