Zaloguj się aby edytować Twoje dane
Email: Hasło:

OPIEKA NAD OSOBAMI STARSZYMI W EUROPIE ZACHODNIEJ


Europa się starzeje. Poszukiwane są osoby z doświadczeniem, które potrafią doptrzymać towarzystwa, otoczyć opieką oraz pomagać starszym, niepełnosprawnym osobom w gospodarstwie domowym i codziennych czynnościach.

Posiadasz kwalifikacje, znasz język obcy?

Jesteś zainteresowana/y?

 WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

wyrażam zgodę na przetwarzanie i przekazywanie przez administratora portalu WWW.SZUKAMYPRACY.PL moich danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 29.10.1997 r.)
rok urodz.
imię
nazwisko
wykształcenie
staż w służbie zdrowia (?)
kod      miejscowość      ulica / numer
  
Telefon
E-mail
prawo jazdy (?)


papierosy (?)
Czy masz doświadczenie w opiece nad osobami starszymi?krótka informacja o sobie / uwagi
znajomość języków obcych
Rozumienie, Mowa, Czytanie, Pisanie
RMCP
English:
Deutsch:
0=nie, 1=słabo, 2=dobrze, 3=biegleproszę kliknąć 1 raz i poczekać na przeładowanie strony


www.szukamypracy.pl